Skänka en gåva

Tolvskillingshjälpen stöder  projekt som ger utsatta barn och ungdomar möjlighet till utveckling och utbildning.

Både enskilda och företag har möjlighet att hjälpa Tolvskillingshjälpen i detta arbete genom att ge en gåva.


Engångsbelopp

Din gåva kan knyta till något av våra pågående projekt.

Gåvan kan också vara en högtidsgåva, gåva vid begravning etc. Vid sådana gåvor skickar vi tackkort till givarna eller kondoleansbrev till anhöriga.


Regelbundet, företag

Grunden för Tolvskillingshjälpen är att anställda i företag betalar en fast summa per månad och att man betalar detta genom löneavdrag som sköts av företaget.

Företagen kan satsa lika mycket. Månadsvis betalar företaget in hela summan till vår insamling. Andra bidragsformer kan givetvis diskuteras. Länka gärna Tolvskillingshjälpen till företagets hemsida.


Regelbundet, privat

Som enskild har också du möjlighet att hjälpa Tolvskillingshjälpen i detta arbete genom att bli en regelbunden givare. Ofta sker betalningen genom löneavdrag.En person som är anställd på Scania kan ändra sina betalningar eller skänka extra  genom Scania for me.


Gåvobrev

Vid bröllop, födelsedagar, någons bortgång, avtackningar, pensionering kan vårt Gåvobrev vara en alternativ present du vill lämna.Vårt Gåvobrev ger barnen i våra projekt möjlighet till utbildning och utveckling. det vill säga det skapar möjligheter för deras framtid som vuxn Läs mera.

Hur?

Postgironummer: 205739-6

Bankgiro: 5025-2857

Swish 1233 704 327

För mer information: info@tolvskillingshjalpen.se


Bidragsgivare

Våra bidragsgivare är många och trogna. Nedan finns en förteckning över de företag som är kopplade till Tolvskillingshjälpen genom deras anställda.

 

- Scania CV AB - olika bolag i Sverige

- Scania Ferruform AB

- Volkswagen Group Sverige AB

- Dynamate AB

- Porsche Sverige AB   

- Volkswagen Finans AB

- Samt alla Enskilda givare!


Kontakt

Mail: info@tolvskillingshjalpen.se

Webmaster: Erika Nobrand Hambeck