Historik

Sedan starten 1960 har Tolvskillingshjälpen stöttat flera hundra olika projekt för barns utveckling och utbildning i de flesta världsdelar. Här  finns en lista över de projekt som man jobbar med från 1960 och framåt.2017


Kamerun, flickors utbildning

Guatemala, utbildningsprojekt för barn i fattigdom

Irak, Stöd till barn i flyktingläger i Kurdistan

Brasilien, Tandvårdsprojekt, Fraternidade

Sverige,Stöd till Natachas barnläger i Sotter, för utsatta barn från Tjernobyl i Ukraina och barn på barnhem i Polen.

Polen, Specialskola i Slupsk för handikappade barn

Polen, stöd till skola nr 3 i Slupsk, handikappanpassning mm

Sverige, projekt för skolbarn i Södertälje

Tanzania, förbättringsarbeta på skola

Indien, Handikappade barn i Indien

Irak, inköp av mediciner till barn i flyktingläger

Ghana. stöd till byggande av barnhem

Ryssland, stöd till förening i St.Petersburg för barn med autism

Syrien, inköp av mjölk till barn i flyktingläger

Afrika, Gåva till Rädda Barnen för stöd till svältkatastrofen

Serbien, stöd för rehablitering av CP-skadad flicka

Egypten. stöd till förskola och skolavgifter 600 barn

Bulgarien. stöd till förening adoptivföräldrar

Palestina, barnhemmet Norrsken utanför Jerusalem

Palestina, stöd till handikappad tjej


2016Brasilien: Vi ger bidrag till ett tandvårdsprojekt för barn i Minas Gerais.


Egypten: Stöd till barnhem, barnfamiljer, gatubarn får undervisning och skolavgifter till 556 barn i Kairo

.

Ghana: Barnhemmet Suluna Child Care i Nulugu, Norra Ghana har fått ett stöd av oss till utrustning

i ny byggnad

.

Haiti: Stöd till SOS barnbyar på Haiti för att bygga upp och driva skolor efter översvämningskatastrofen.


Indien: Vi har gett stöd till barnhemmet i Challagundla för renovering av byggnader och inköp av datorer mm. 


Vi har gett stöd till Scania for Nutrition för att bekämpa undernäring av barn med hjälp av Spirulina


Kamerun: Stöd till flickors utbildning i Kamerun

.

Nicaragua: Stöd till den svenska organisationen Svalorna, för deras arbete med utsatta barn

och ungdomar.


Mexiko:  Vi har hjälpt skolan Tata Vasco med inköp av datorer.


Polen: Bidrag till Kommittén för Polen Solidaritet i Södertälje, för en hjälptransport till barnsjukhus i Torun,


Stöd till specialskolan Damica och förskolan Hoppet för handikappade barn i Slupsk, Polen.


Serbien: Vi har gett bidrag till inköp av ABR-utrustning till CP-sjuka flickan Nina i staden Daracin.


Ryssland: Vi har gett stöd till Vänföreningen för institutet för tidig intervention ELL i St Peterburg,

för projekt för barn med autism.


Sri Lanka: Bidrag till elevers studier i distriktet Kandy på Sri Lanka

.

Stöd till skolan Samata Sarana School för inköp av TV, möbler, skolböcker och renovering av skollokaler.


Sverige: Stöd till Natachas barnläger i Sotter, för utsatta barn från Tjernobyl i Ukraina och barn på barnhem

i Polen. Reskostnader för resa till Sverige har betalats.


Vi har gett stöd till en Scoutkår i Södertälje till vissa reparationen av scoutstuga.2015

Argentina: Vi ger stöd till organisationen FAI:s arbete med gatubarn som består av skolundervisning och utspisning av mat till barnen, projektet är i Staden Tucuman i norra Argentina.


Brasilien: Vi ger bidrag till ett tandvårdsprojekt för barn i Minas Gerais.


Bosnien Hercegovina: Vi har betalat verktyg till yrkesskolan Nicola Tesla i Samac efter en stor översvämning.


Bulgarien: Barn och ungdomshem i Totleben har fåt stöd till datautbildning.

Egypten: Stöd till barnhem i Kairo.


Filipinerna: Stöd ges till föreningen Bahay Tuluyans fruktprojekt till gatubarn och stöd till projektet

Ikot Tambayan, som fångar upp gatubarn för undervisning, gatuteater och mat utdelning.


Ghana: Barnhemmet Suluna Child Care i Nulugu, Norra Ghana har fått ett stöd av oss.


Indien: Vi har gett stöd till barnhemmet i Challagundla för renovering av byggnader, Organisationen Vidya i har fått stöd till utbildning av tjejer.


Irak: Vi har gett stöd till flyktingläger i Irak, med flyktingar från krigets Syrien.


Kamerun: Stöd till flickors utbildning i Kamerun för skolbygge med skyddsräcken och nödutgång.


Liberia: Vi har gett stöd till ett event för ett barnhem i Basa Monrovia i Liberia.


Litauen: Gelbekit Vaikus (Litauens Rädda Barnen) har under året fått ekonomiskt stöd från oss till sitt Day Care Center i Vilnius.


Nicaragua: Stöd till den Svenska organisationen Svalorna, för deras arbete med utsatta barn

och ungdomar.


Palestina: Stöd har getts till daghemmet Norrsken i staden Battir. Där vistas varje dag över sextio barn.


Polen: Bidrag till Kommittén för Polen Solidaritet i Södertälje, som utför hjälptransporter till barnhem, handi¬kapphem, skolor, ungdomshem, mm.

Stöd till en specialskola för handikappade barn i Slupsk, Polen.


Serbien: Vi har gett bidrag till renovering av skolsalar med inköp av nya bänkar och inredning i staden Paracin efter stora översvämningar. I Gubulac har vi gett stöd till nybygge av dagis som förstördes vid styra skyfall.


Ryssland: Vi har gett stöd till Vänföreningen för institutet för tidig intervention ELL i St Peterburg, för projekt för barn med autism mm. Vi har också gett stöd till Rädda Barnens projekt för Romer.

Sri Lanka: Bidrag till elevers studier i distriktet Kandy på Sri Lanka.

Sverige: Stöd till Natachas barnläger i Sotter, för utsatta barn från Tjernobyl i Ukraina och barn på barnhem i Polen. Reskostnader för resa till Sverige har betalats.


Tanzania: En Skola i Tanzania har fått bidrag för byggande av en toalettanläggning.2014

Argentina: Vi ger stöd till organisationen FAI:s arbete med gatubarn som består av skolundervisning och utspisning av mat till barnen. Vi stödjer barnhemmet Casa Cuna . En Skola för blinda barn får också vårt stöd. Alla projekten är i Staden Tucuman i norra Argentina.


Brasilien: Vi ger bidrag till ett tandvårdsprojekt för barn i Minas Gerais.


Bosnien Hercegovina: Vi har köpt in verktyg till yrkesskolan Nicola Tesla i Samac efter en stor översvämning.


Egypten: Stöd till barnhem i Kairo för skolgång för 556 barn


Filipinerna: Stöd ges till föreningen Bahay Tuluyans fruktprojekt till gatubarn och stöd till projektet

Ikot Tambayan, som fångar upp gatubarn för undervisning, gatuteater och mat utdelning.


Indien: Vi har gett stöd till barnhemmet i Challagundla med renovering av byggnader, ommålning inom och utomhus, kök och asfaltering av skolans gångvägar mm


Kamerun: Stöd till flickors utbildning i Kamerun för skolbygge med skyddsräcken och nödutgång.


Litauen: Yrkesskola för lastbils-och bussmekaniker i staden Druskininkai.

Undervisning sker i lokaler och verkstad som uppbyggts av Tolvskilliningshjälpen.

Vi stöder elevhemmet Zuvedra i Druskininkai, som är ett litet kollektivboende för elever som går på yrkesskolan.

Gelbekit Vaikus (Litauens Rädda Barnen) har under året fått ekonomiskt stöd från oss till sitt Day Care Center i Vilnius.


México: Skolan Tata Vasko har fått stöd till utbildning.


Nicaragua: Stöd till den Svenska organisationen Svalorna, för deras arbete med utsatta barn

och ungdomar.


Palestina: Stöd har getts till daghemmet Norrsken i staden Battir. Där vistas varje dag över sextio barn.


Polen: Bidrag till Kommittén för Polen Solidaritet i Södertälje, som utför hjälptransporter till barnhem, handikapphem, skolor, ungdomshem, mm.

Stöd till en specialskola för handikappade barn i Slupsk, Polen


Serbien: Vi har gett bidrag till renovering av skolsalar med inköp av nya bänkar och inredning i staden Paracin efter stora översvämningar.


Ryssland: Vi har gett stöd till Vänföreningen för institutet för tidig intervention ELL i St Peterburg, för projekt för barn med autism mm.


Syrien: Vi har gett stöd till Rädda Barnens arbete med flyktingbarn och familjer som lider mycket på grund av ett grymt inbördeskrig.


Sri Lanka: Bidrag till elevers studier i distriktet Kandy på Sri Lanka.


Sverige: Stöd till Natachas barnläger i Sotter, för utsatta barn från Tjernobyl i Ukraina och barn på barnhem i Polen. Reskostnader för resa till Sverige har betalats.

Stöd till benprotes för krigsskadad pojke från kriget i Ukraina.


Tanzania: Skolan Ashira Primary Shoool i Tanzania har fått bidrag för byggande av en toalettanläggning på skolan.

.


2013

Argentina: Vi ger stöd till organisationen FAI:s arbete med gatubarn som består av skolundervisning och utspisning av mat till barnen. Vi stödjer barnhemmet Casa Cuna . En Skola för blinda barn får också vårt stöd. Alla projekten är i Staden Tucuman i norra Argentina.


Brasilien: Vi ger bidrag till ett tandvårdsprojekt för barn i Minas Gerais.

Vi deltar i projektet Luta Pela Paz i favelan Mare i Rio De Janeiro.


Bosnien: Stöd till ett barnhem i Mostar med hygienartiklar, mat och festligheter för barnen


Egypten: Stöd till barnhem i Kairo för skolgång och inköp av kläder för 556 barn


Filipinerna: Stöd ges till föreningen Bahay Tuluyans fruktprojekt till gatubarn och stöd till projektet

Ikot Tambayan, som fångar upp gatubarn för undervisning, gatuteater och mat utdelning.


Ghana: Stöd till förskola med inköp av vattentank och motordriven elgenerator


Guatemala: Stöd till skola med renovering av mycket bristfällig el, inköp av ny TV och spis


Kamerun: Stöd till flickors utbildning i Kamerun för skolbygge och stängsel runt flickskolan


Litauen: Yrkesskola för lastbils-och bussmekaniker i staden Druskininkai.

Undervisning sker i lokaler och verkstad som uppbyggts av Tolvskilliningshjälpen.

Vi stöder elevhemmet Zuvedra i Druskininkai, som är ett litet kollektivboende för elever som går på yrkesskolan.

Gelbekit Vaikus (Litauens Rädda Barnen) har under året fått ekonomiskt stöd från oss till sitt Day Care Center i Vilnius.


Moldavien: Vi deltar i ett Rädda Barnen projekt för övergivna barns utbildning i livskunskap mm, då många barn blir lämnade ensamma vind för våg när föräldrarna åker utomlands och jobbar.


Moçambique: Stöd till Svenska Afrikagruppernas information HIV, Aids och andra viktiga frågor för

ungdomar i Moçambique


Nicaragua: Stöd till den Svenska organisationen Svalorna, för deras arbete med utsatta barn

och ungdomar.


Palestina: Stöd har getts till daghemmet Norrsken i staden Battir. Där vistas varje dag över sextio barn.


Polen: Bidrag till Kommittén för Polen Solidaritet i Södertälje, som utför hjälptransporter till barnhem, handikapphem, skolor, ungdomshem, mm.

Stöd till en specialskola för handikappade barn i Slupsk, Polen


Serbien: Vi har gett bidrag till inköp av ny utrustning i kök på skolan i Branko Radicevick, Gulubac i Serbien


Ryssland: Vi stöder föräldraföreningen för barnhem 55 i Moskva. Föreningen stöder barnhemmets verksamhet och svenska familjer bjuder barnen till Sverige på sommarvistelser.

Vi stöder även Memorialprojektet för Romiska barns skolgång och utveckling i Sankt Petersburg.


Syrien:  Vi har gett stöd till Rädda Barnens arbete med flyktingbarn och familjer som lider mycket på grund av ett grymt inbördeskrig.


Sri Lanka: Bidrag till elevers studier i distriktet Kandy på Sri Lanka.


Sydafrika: Stöd till hälsoprojekt på skola i Johannesburg för inköp av glasögon och andra hälsoprodukter.


Sverige: Stöd till Natachas barnläger i Sotter, för utsatta barn från Tjernobyl i Ukraina och barn på barnhem i Polen. Reskostnader för resa till Sverige har betalats.

Stöd till Barndiabetesfonden


Tanzania:  Skolan Ashira Primary Shoool i Tanzania har fått bidrag för byggande av en toalettanläggning på skolan.


Vitryssland:  Stöd till en skola för utsatta barn i Orsza, Vitryssland


 


2012

Angola: Stöd till Svenska Afrikagruppernas information HIV, Aids och andra viktiga frågor för ungdomar i Angola.

Argentina: Vi ger stöd till organisationen FAI:s arbete med gatubarn som består av skolundervisning och utspisning av mat till barnen. Vi stödjer barnhemmet Casa Cuna. En Skola för blinda barn får också vårt stöd. Alla projekten är i Staden Tucuman i norra Argentina.

Brasilien: Vi ger bidrag till ett tandvårdsprojekt för barn i Minas Gerais. Vi deltar i projektet Luta Pela Paz i favelan Mare i Rio De Janeiro.

Bosnien: Vi har hjälpt några tjejer från Norrköping med stöd till ett barnhem i Mostar.Vi har också stöttat organisationen Våra Barn, med transportstöd för frakt till barnhem i Bosnien.

Egypten: Stöd till barnhem i Kairo för inköp av kläder.

Filipinerna: Stöd ges till föreningen Bahay Tuluyans fruktprojekt till gatubarn och stöd till projektet Ikot Tambayan, som fångar upp gatubarn för undervisning, gatuteater och mat utdelning.

Kazakhstan: Stöd till barnhemmet The Ark i Talgar, Kazakstan.

Lettland: SOS barnbyar får bidrag till barnbyn i Valmiera, som har 78 barn i tolv familjehus

Litauen: Yrkesskola för lastbils-och bussmekaniker i staden Druskininkai. Undervisning sker i lokaler och verkstad som uppbyggts av Tolvskilliningshjälpen.

Vi stöder elevhemmet Zuvedra i Druskininkai, som är ett litet kollektivboende för elever som går på yrkesskolan. Gelbekit Vaikus (Litauens Rädda Barnen) har under året fått ekonomiskt stöd från oss.Insamling av julklappar till barn på barnhem, har genomförts på Scania Inköp.

Moldavien: Vi deltar i ett Rädda Barnen projekt för övergivna barns utbildning i livskunskap mm, då många barn blir lämnade ensamma vind för våg när föräldrarna åker utomlands och jobbar.

Nicaragua: Stöd till den Svenska organisationen Svalorna, för deras arbete med utsatta barn och ungdomar.

Palestina: Stöd till daghemmet Norrsken i staden Battir. Där vistas varje dag över sextio barn.

Polen: Bidrag till Kommittén för Polen Solidaritet i Södertälje, som utför hjälptransporter till barnhem, handi­kapphem, skolor, ungdomshem, sjukhus, vårdhem, olika hjälpcentra och enskilda barnfamiljer och individer i Polen, som nu avslutat sin verksamhet.Stöd till ett gymnasieprojekt i Södertälje, En God Gärning, som samlar in pengar till ett barnhem i Polen

Ryssland: Vi stöder föräldraföreningen för barnhem 55 i Moskva. Föreningen stöder barnhemmets verksamhet och svenska familjer bjuder barnen till Sverige på sommarvistelser. Vi stöder även Memorialprojektet för Romiska barns skolgång och utveckling i Sankt Petersburg.

Syrien:  Vi har gett stöd till Rädda Barnen och Röda Korsets arbete med flyktingbarn och familjer som lider mycket på grund av ett grymt inbördeskrig.

Sri Lanka: Bidrag till en skola och förskola i distriktet Kandy på Sri Lanka.

Sydafrika: Stöd till hälsoprojekt på skola i Johannesburg för inköp av glasögon och andra hälsoprodukter.

Sverige: Stöd till Natachas barnläger i Sotter, för utsatta barn från Tjernobyl i Ukraina. Rädda Barnens syjunta i Södertälje har fått ett litet verksamhetsstöd.

Tanzania:  Skolan Ashira Primary Shoool i Tanzania har fått bidrag för inredning av en datasal som vi byggt, med inköp av möbler och datorer till undervisningen.


2011

Afrikas Horn, stöd till SOS barnbyars arbete för att lindra svältkatastrofen

Argentina, skola för blinda, musikinstrument och AC-anläggningar

Argentina, stöd till FAI.s arbete med gatubarn, mat och utbildning

Argentina,Tucuman, stöd till barnhemmet Casa Cuna, upprustning av lokaler och ac-anläggning mm

Brasilien, tandvårdsprojekt i Minas Gerais

Druskininkai Amotu Mokykla, yrkesskola i Litauen

Filipinerna, stöd till fruktprojekt för barn och till proketet Mobil Unit, som fångar upp och ger stöd till gatubarn

Indianskola i Mexico, mat och Skolböker

Indianskola i Mexico, mat och Skolböker

Indien, vattenrening på barnhem i Delhi

Kommittén Polen Solidaritet i Södertälje, stöd till barnfamilj med handokappade barn, rehabilitering mm

Moldavien, stöd till Rädda Barnens projekt för övergivna barn, när föräldrar jobbar utomlands

Moldavien, stöd till Unga Örnars projekt för scoutledare utbildning

Mosambique, Svenska Afrikgruppens folkhälsoprojekt för barn och ungdomar i Cuamba

Nicaragua, stöd till Svalornas arbete med utsatta barn och ungdomar

Palestina, stöd till daghemmet Norrsken i Battir

Ryssland, barnhem 55 i Moskva

Rädda Barnen i Litauen, verksamhetsbidrag

Rädda Barnen, Rio De Janeiro, Brasilien, projekt Luta Pela Paz / Fight for

Peace i favelan Mare

Rädda Barnen, St.Petersburg, Ryssland, Projektet Memorial för Romska skolbarns utvckling

Serbien, inköp av ny minibuss till grundskolan Branko Radecevic i Golubac

Serbien, stöd till grundskolan Branko i Golubac, för inköp av ny skolbuss

SOS barnby i Lettland, verksamhetsbidrag

Sri Lanka, stöd till skola i teplantagedistriktet Kandy

Tanzania, Inköp av möbler till datasal i skolan Ashira Primary Shool

Ukraina, stöd till Natschas barnläger för barn från Tjernobyl

Vitryssland, Natshas sommarläger i Sverige för barn från Kiev


2010

Jubileumsprojekt Tolvskillingshjälpen 50 år:

Vi ger ett fyra-årigt stöd till organisationen Memorial i St Petersburg och deras arbete med att de Romska barnen i Ryssland ska få en bra och rättvis skolgång. I samarbete med Rädda Barnen.

Vi stöder projektet Luta Pela Paz / Fight for Peace i Rio De Janerio, Brasilien i fem år.

För barns utveckling och stöd i favelan Mare, så att barnen inte är ute på gatan och begår grova brott.

Vi stöder Rädda Barnens Dialogprogram i Hovsjö Södertälje, under ett år. Syftet är att förbättra den grundläggande kommunikationen mellan lärare och föräldrar i mångkulturella skolor för att öka förutsättningarna för barnens lärande och samverkan kring barnens fostranArgentina: Vi ger stöd till organisationen FAI:s arbete med gatubarn som består av skolundervisning och utspisning av mat till barnen. Vi stödjer barnhemmet Casa Cuna ,Barnsjukhuset Nino Jesus har fått stöd till en barncanceravdelning, En Skola för blinda barn får också vårt stöd. Alla projekten är i Staden Tucuman i norra Argentina.

Brasilien: Vi ger bidrag till ett tandvårdsprojekt för barn i Minas Gerais. Skolan Tia Celia Daycare Center

har fått ett nytt tak i samarbete med Scania i Brasilien. Vi deltar i projektet Luta Pela Paz i favelan Mare i

Rio De Janeiro.

Barncancerfonden

Chile: Vi har gett stöd till skolor som drabbats av jordbävningskatastrofen, gåvan har gått till SOS Barnbyars

Colombia: Bidrag till skolbygge och vattenrening

arbete i Chile

Egypten: Stöd till matpaket till 500 barn i stadsdelen Hazbet El Hajana.

Etiopien: Utbyggnad av skola i regionen Gute, Nakamte. Som drivs av NBC ,Nolaskogs biståndscenter i Mellansel.

Filipinerna: Stöd ges till föreningen Bahay Tuluyans fruktprojekt till gatubarn och stöd till projektet Mobil Unit, som fångar upp gatubarn för undervisning, gatuteater och mat utdelning. 

Guatemala: Vi har stöttat skolprojekt i Semilla och La Pastoral.

Haiti: Vi har gett stöd till skolor som drabbats av jordbävningskatastrofen, gåvan har gått till SOS Barnbyars arbete på Haiti.

Lettland: SOS barnbyar får bidrag till barnbyn i Valmiera, som har 78 barn i tolv familjehus.

Litauen: Yrkesskola för lastbils-och bussmekaniker i staden Druskininkai. Undervisning sker i lokaler och verkstad som uppbyggts av Tolvskilliningshjälpen. Eleverna på skolan praktiserar i lokala verkstäder på flera platser i Litauen. Alla elever har efter examen fått fast anställning eller gått vidare till högskolestudier.

Vi stöder elevhemmet Zuvedra i Druskininkai, som är ett litet kollektivboende för elever som går på yrkesskolan.

Gelbekit Vaikus (Litauens Rädda Barnen) har under året fått ekonomiskt stöd från oss.

Mexico: Vi stöder en indianskolan Colegio Tata Vasco i Santa Fe, som hotas att stängas då inga medel avsätts för utbildning till ursprungsbefolkningen i denna del av Mexico.

Mocambique: Vi stödjer Svenska Afrikagruppens folkhälsoprojekt för barn och ungdomar i Cuamba.

Moldavien: Vi deltar i ett Rädda Barnen projekt för övergivna barns utbildning i livskunskap mm, då många barn blir lämnade ensamma vind för våg när föräldrarna åker utomlands och jobbar. Vi stödjer även ett scoutläger som arrangerades av Unga Örnar, Säffle.

Palestina: Stöd har getts till daghemmet Norrsken i staden Battir. Där vistas varje dag över sextio barn.

Pakistan:  Vi har gett stöd till Rädda Barnens arbete med hjälp till översvämningsdrabbade barn.

Polen: Bidrag till Kommittén för Polen Solidaritet i Södertälje, som utför hjälptransporter till barnhem, handikapphem, skolor, ungdomshem, sjukhus, vårdhem, olika hjälpcentra och enskilda barnfamiljer och individer i Polen.

Ryssland: Vi stöder föräldraföreningen för barnhem 55 i Moskva. Föreningen stöder barnhemmets verksamhet och svenska familjer bjuder barnen till Sverige på sommarvistelser.

Vi stöder även Memorialprojektet för romska barns skolgång och utveckling i Sankt Petersburg.

Serbien:  En förskola i Zajecar har fått ett litet verksamhetsstöd

Sri Lanka: Bidrag till en skola och förskola i distriktet Kandy på Sri Lanka. Skolan finns i byn Hindagala som ligger i ett fattigt jordbruks- och småföretagardistrikt. Skolan som vi ger bidrag till har tjugofem elever och trettio förskolebarn. Våra pengar går till skolavgifter, skolmåltider, skolskjutsar, skoluniformer och hälsoundersökningar.

Sverige: Projektet Dialog och samverkan i Hovsjö, Södertälje har fått stöd

Sydafrika: Stöd har getts till en skola Diepsloot, Johannesburg, för inköp av skor.

Tanzania:  Två skolor i Tanzania har fått vårt stöd under året. Skolan Ashira Primary Shoool har fått bidrag för byggande av en datasal. I byn Simanjiro har vi stöttat ett skolbygge och vattenprojekt.2009

Brasilien, Sao Paulo, stöd till tandvårdsprojekt i favela och stipendium

Bulgarien, Dataprojekt på barnhem

Etiopien, utbyggnad av skola

Filipinerna, stöd till Bahay Tuluyan, gatubarn

Gambia, hjälptransport

Guatemala, förskola

Indien, återuppbyggnad av barnhem efter orkan

Kenya, mat och jordbruksstöd till skola

Lettland, verksamhetsbidragtill SOS barnby

Litauen, verksamhetsbidrag till Rädda Barnen

Mocambique, Afrikagruppen, hälsoprojekt för barn och ungdomar

Moldavien, Projekt för flickors utbildning

Moldavien, Scoutläger och ledarutbildning

Palestina, daghem och förskola i Batter

Polen, kommittén Polen Solidaritet i Södertälje, stöd till barnhem, barnsjukhus,  skolor och familjer

Ryssland, föräldraföreningen barnhem 55 i Moskva

Ryssland, Projekt för Romska skolbarns utveckling

Sri Lanka, Stöd till skola

Sydafrika, stöd till skoinköp för elever på Diepsloot Combined School

Mexiko, stöd till mat och skolböcker till Indianskola


2008

Kommittén Polen Solidaritet i Södertälje, stöd till barnhem, barnsjukhus, skolor och familjer i Polen

Zuvedraprojektet, boendekollektiv för ungdomar i Druskininkai, Litauen

Föräldraföreningen barnhem 55 i Moskva, Ryssland

Skola på Sri Lanka

Druskininku Amatu Mokykla, yrkesskola för tunga fordon i Litauen

Daghem och förskola i Batter, Palestina

Skola i Tanzania, böcker och bidrag till ambulans

Rädda Barnen i Litauen, verksamhetsbidrag

SOS barnby i Lettland, verksamhetsbidrag

Skola i Kenya, mat och jordbruksstöd

Mocambique, Afrikagruppen, hälsoprojekt för barn och ungdomar

Argentina, stöd till FAI.s arbete med gatubarn, mat och utbildning

Filipinerna, stöd till Bahay Tuluyan, gatubarn

Brasilien, Sao Paulo, stöd till tandvårdsprojekt i favela och stipendium

Moldavien, Projekt för flickors utbildning

Ryssland, Projekt för Romska skolbarns utveckling

Karolina Scuotkår i Södertälje, stöd till uppbyggnad av scoutstuga efter vandalisering

Mexico, stöd till Indianskola

Sydafrika, stöd till skola, Skolböcker


2007

Rädda Barnen, yrkesskola i Druskinikai och Zuverdraprojektet i Druskinikai, Litauen

Stöd till daghemmet Norrsken i Batter, Palestina

Stöd till Barnhem 55 i Moskva, Ryssland

SOS barnbyar, stöd till barnbyn Islice, Lettland

SOS barnbyar, stöd till barnby, Sri Lanka

Förskola och skola, Sri Lanka

Stöd till dataprojekt på barnhem i Bulgarien

Gåva till Barncancerfonden, Sverige

Stöd till skolor Bangalore, Indien

Stöd till skola, Kenya

Barn och Unga i sorg, Södertälje, Sverige

SOS barnbyar, stöd till barnbyar, Peru

Mor Afrems Scoutkår, Södertälje, Sverige

Gelbekit Vaikus, (Rädda Barnen) Litauen

Stöd till skolan i Kyamulaile, Tanzania


2006

Kommittén Polen Solidaritet i Södertälje, stöd till barnhem, barnsjukhus, skolor och familjer i Polen

Fraternidade Sverige, stöd till skolbarn i Sao Paulo, Brasilien

VIDI, Brasilien, stöd till ögonprojekt i Sao Paulo, Brasilien

SOS barnby, Sri Lanka

Zuvedraprojektet, boendekollektiv i Druskininkai, Litauen

Föräldraföreningen barnhem 55 i Moskva, Ryssland

Barnhem i Indien

Stödkonsert för gatubarn i Bolivia

Skola på Sri Lanka

Druskininku Amatu Mokykla, yrkesskola i Litauen

Daghem förskola i Batter, Palestina

BUFA dataprojekt på barnhem i Bulgarien

Kvinnor på flykt, Alsike Kloster, Sverige

Barncancerfonden, Sverige

BRIS, barnens rätt i samhället, Sverige

FAI, barnhem i Tucuman, Argentina

Skola i Tanzania

Rädda Barnen i Litauen

SOS barnby i Lettland

Utställning Tolvskillingshjälpen, Sverige

Studiebesök från yrkesskolan, Druskininku Amatu Mokykla, i Litauen

Stöd till synskadade på barnhem i Jordanien

Barnhemmet Casa Verde i Peru

Skolor i Bangalore , Indien

Barncentrat Bahay Tuluyan på Filipinerna


2005

Stöd till skolbarn, förskola och skola i Perube, Brasilien

Rädda Barnen, yrkesskola i Druskinikai och Zuverdraprojektet i Druskinikai, Litauen

Kommittéen Polen Solidaritet

Stöd till skolan i Kyamulaile, Tanzania

Stöd till VIDI, ögonklinik i Sao Paulo, Brasilien

Förskola och skola, Sri Lanka

Stöd till dataprojekt på barnhem i Bulgarien

SOS barnbyar, stöd till barnbyn Islice, Lettland

Stöd till hem för gatubarn och matsal, Tucuman, Argentina


2004

Stöd till skolbarn, förskola och skola i Perube, Brasilien

Kommitt'en Polen Solidaritet

Rädda Barnen, yrkesskola i Druskinikai och Zuverdraprojektet i Druskinikai, Litauen

SOS barnbyar, stöd till barnbyn Islice, Lettland

Stöd till barnhem och skola i Bulgarien

Förskola och skola, Sri Lanka

Stöd till hem för gatubarn och matsal, Tucuman, Argentina

Stöd till VIDI, ögonklinik i Sao Paulo, Brasilien

Stöd till skolan i Kyamulaile, Tanzania

Stöd till barnhem och ortopediskt center i Delhi, Indien

Radiohjälpens insamling för flodvågskatastrofen i Sydostasien


2003

Transport av verktyg och utrustning till yrkesskolan i Druskinikai, Litauen

Stöd till skolbarn, förskola och skola i Perube, Brasilien

Serbiska föreningen i Krajisnici, Bosnien. Stöd till datastugor

Stöd till skolan i Kyamulaile, Tanzania

Förskola och skola, Sri Lanka

Kommitt'en Polen Solidaritet

Stöd till barnhemmet Detski Dom 11 Oktober, Skopje, Makedonien

Rädda Barnen, Zuvedra elevhem förädralösa barn, Druskininkai, Litauen

SOS barnbyar, stöd till barnbyn Islice, Lettland

Rädda Barnen, verktyg till yrkesskolan i Druskinikai, Litauen2002

Rädda Barnen, yrkesskola i Druskinikai, Litauen


SOS barnbyar, stöd till barnbyn Islice, Lettland


Stöd till skolan i Kyamulaile, Tanzania


Kommitt'en Polen Solidaritet


Stöd till Ship to Bosnia, yrkesskola i Lipnica, Bosnien


Serbiska föreningen i Krajisnici, Bosnien. Stöd till datastugor


Skola i Sajecar, Serbien. Renovering av förstörd gymnastiksal


Stöd till skolbarn, förskola och skola i Perube, Brasilien


Förskola och skola, Sri Lanka


Stöd till barnhemmet Detski Dom 11 Oktober, Skopje, Makedonien


Radiohjälpen, barn till barn insamlingen, Afganistan


Rädda Barnen i Litauen, Gelbekit Vaikus, Till minne av styrelseledamoten Anna Ohlsson för arbete med gatubarn


2001

Rädda Barnen, yrkesskola i Druskinikai, Litauen


Kommitt'en Polen Solidaritet


Förskola och skola, Sri Lanka


Stöd till förskola och skola i Perube, Brasilien


SOS barnbyar, stöd till barnbyn Islice, Lettland


Barnhemmet Skangal i Lettland


Stöd till skolan i Kyamulaile, Tanzania


Stöd till Ship to Bosnia, yrkesskola i Lipnica, Bosnien


Stöd till svensk operation av eldmärke på flickan Anna från Ukraina
2000

Kommitt'en Polen Solidaritet


Förskola och skola, Sri Lanka


SOS barnbyar, stöd till barnbyn Islice, Lettland


Rädda Barnen, Zuvedra elevhem förädralösa barn, Druskininkai, Litauen


Stöd till VIDI, ögonklinik i Sao Paulo, Brasilien


Stöd till skolan i Iluja, Tanzania


Stöd till Ship to Bosnia, ungdomsverksamhet i Lipnica, Bosnien


Hjälptransport med sjuk och skolmateral till Palestina1999

Rädda Barnen, Etiopien, Asfaw Yemeruskolan i Addis Abeba


Radiohjälpen,Rädda Barnen insamlingen Barn 2000


SOS barnbyar, stöd till barnbyn Islice, Lettland


Förskola och skola, Sri Lanka


Kommitt'en Polen Solidaritet
1998

Kommitt'en Polen Solidaritet


Förskola och skola, Sri Lanka


SOS barnbyar, stöd till barnbyn Islice, Lettland


Rädda Barnen, Etiopien, Asfaw Yemeruskolan i Addis Abeba


Stöd till VIDI, ögonklinik i Sao Paulo, Brasilien


Yrkesskola för flickor, Indien


Stöd till skolan i Kyamulaile, Tanzania


Pennor till skola i Dominikanska Republiken
1997

Rädda Barnen, Etiopien, Asfaw Yemeruskolan i Addis Abeba


Rädda Barnen, utbildning i forna Jugoslavien


SOS barnbyar, stöd till uppbyggnad av barnbyn Islice, Lettland


Stöd till Internatskola Melnikova, föräldralösa barn i Moskva, Ryssland


Barnhem,förskolor, matutspisning och barnsjukhus i Tucuman, Argentina


Kommitt'en Polen Solidaritet


Radiohjälpen Världens barn insamling1996

Gåva till RB, Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan, Asfaw Yemeruskolan i Addis Abeba


SOS barnbyar, stöd till uppbyggnad av barnbyn Islice, Lettland


Stöd till Internatskola Melnikova, föräldralösa barn i Moskva, Ryssland


Barnhem,förskolor, matutspisning och barnsjukhus i Tucuman, Argentina


Hjälptransport till skolor i Bosnien, Unga Liv


Stöd till VIDI, ögonklinik i Sao Paulo, Brasilien


Rödakorsets julinsamling


Resa till RB projekt Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan, Asfaw Yemeruskolan i Addis Abeba
1995

Gåva till RB, Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan, Asfaw Yemeruskolan i Addis Abeba


Radiohjälpen, Barn i krig och på flykt


SOS barnbyar i de baltiska staterna, Estland och Lettland


Björkestaskolans insamling till barnsjukhem i Indien


Barncancercenter i Sao Paulo, Brasilien


Kommitt'en Polen Solidaritet


Barnhem och barnsjukhus i Tucuman, Argentina


Stöd till Internatskola Melnikova, föräldralösa barn i Moskva, Ryssland


Stöd till elevprojekt i kåkstäderna i Durban, Sydafrika


Barncancerfonden1994

Gåva till RB, Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan, Asfaw Yemeruskolan i Addis Abeba


Barnhem och barnsjukhus i Tucuman, Argentina


Barncancercenter i Sao Paulo, Brasilien


Klinik för synskadade barn i Brasilien


Kommitt'en Polen Solidaritet


Stöd till Internatskola Melnikova, föräldralösa barn i Moskva, Ryssland


Transporthjälp till barnhem i Estland


Barncancerfonden1993

Gåva till RB, leprabekämpning i Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan, Asfaw Yemeruskolan i Addis Abeba


Kommitt'en Polen Solidaritet


Adoptions Center i Stockholm, stöd till barnsjukhem och ortopediskt center i Indien


Transportstöd barnhem i Tallin och St.Petersburg


Inköp av ambulans till Bossnien Hersegovina


Barnhem och barnsjukhus i Tucuman, Argentina


Barncancercenter i Sao Paulo, Brasilien


Barndiabetsfonden


Rödakorsets julinsamling
1992

Gåva till RB, leprabekämpning i Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan, Asfaw Yemeruskolan i Addis Abeba


Rödakorsets julinsamling


Barnhem och barnsjukhus i Tucuman, Argentina


Kommitt'en Polen Solidaritet


Rädda Barnens Somaliainsamling
1991

Gåva till RB, leprabekämpning i Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan


Rödakorsets julinsamling


Barnhem och barnsjukhus i Tucuman, Argentina


Kommitt'en Polen Solidaritet


Adoptions Center i Stockholm, stöd till barnsjukhem i Indien


Barndiabetsfonden


Sommarläger på Slandö för Polska barn


Röntgen film till Barnsjukhuset Nino Jesus, Tucuman, Argentina
1990


Inköp av begagnad VW-buss till FUB-orkerstern i Södertälje


Rödakorsets julinsamling


Gåva till RB, leprabekämpning i Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan


Barnhem i Tucuman, Argentina


Rädda Barnen. Gåva till barnhem i Rumänien


Barnhem i Sao Paulo Brasilien


Kommitt'en Polen Solidaritet


Sommarläger för barn från Ursus i Vitryssland


Dieseldrivenen elgenerator till Barnsjukhuset Nino Jesus, Tucuman, Argentina


Dieseldrivenen elgenerator till Barnhemmet Casa Cuna, Tucuman, Argentina1989

Rödakorsets julinsamling, Ordförande Bengt Perman


Gåva till RB, leprabekämpning i Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan


Barnhem i Tucuman, Argentina


Adoptions Center i Stockholm, stöd till barnsjukhem i Indien


Neurologiskt handikappade barns riksförbund
1988

Gåva till RB, leprabekämpning i Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan


Rödakorsets julinsamling


Södertälje barnhem


Vi skogen, trädplantering i Kenya


Barnhem i Tucuman, Argentina


Adoptions Center i Stockholm, stöd till barnsjukhem i Indien


Turinge Taxinge u-landshjälp, skola i Tanzania


Barnens regnskogsinsamling1987

Gåva till RB, leprabekämpning i Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan


Rödakorsets julinsamling


Hörselfrämjandet riksinsamling


Cancerfonden


Västergårdsgymnasiet yrkesträningsskolan
1986

Gåva till RB, leprabekämpning i Etiopien, stöd till flyktingar från Sudan


Cancerfonden


Sowetoinsamlingen Rädda Barnen


FUB ungdomsorkester i Södertälje


Rödakorsets julinsamling
1985

RB gåva till Leprabekämpning och utbildning i Tanzania


Gåva till Barncancerfonden


Julgåva till Röda Korset


Gåva till Rädda Barnen och Röda Korsets Etiopieninsamling mot svälten i landet1984

RB gåva till skolor i flyktingläger i Etiopien


Gåva till Hoppets stjärna, barnhem i Brasilien


FUB får en VW-buss till sin musikungdomsgrupp
1983

RB gåva till Leprabekämpning och utbildning i Tanzania, ordförande Rune Svensson
1982

RB gåva till Leprabekämpning och utbildning i Tanzania1981

RB gåva till Leprabekämpning och utbildning i Tanzania
1980

RB gåva till Leprabekämpning och utbildning i Tanzania
1979

RB gåva till Leprabekämpning och utbildning i Tanzania
1978

RB gåva till Leprabekämpning och utbildning i Tanzania.Intresset för Tolvskilliningshjälpens insatser för att


bekämpa lepra i Tanzania uppmärksammas vid WHO.s möte i Paris
1977

RB gåva till Leprabekämpning och utbildning i Tanzania
1976

RB gåva till Leprabekämpning och utbildning i Tanzania1975

RB gåva till Leprabekämpning och utbildning i Tanzania, ordförande Åke Gustavsson
1974

RB gåva till Leprabekämpning i Tanzania1973

RB gåva till Leprabekämpning i Tanzania
1972

RB gåva till Leprabekämpning i Tanzania
1971

RB gåva till Leprabekämpning i Tanzania
1970

RB gåva till Leprabekämpning i Tanzania
1969

RB gåva till Leprabekämpning i Tanzania1968

RB gåva till Leprabekämpning i Tanzania1967

Cancerfonden fick gåva på 100000


RB gåva till Leprabekämpning i Tanzania
1966

RB gåva till Leprabekämpning i Tanzania, två VW-bussar skänktes till RB i Tanzania


Cancerfonden fick gåva på 75093
1965

Rädda Barnen fick gåva till Leprabekämpning i Tanzania, en VW-buss Variant 366 skänktes till R B


Gösta Högman ordförande
1964

Gåvan gick till Lepra bekämpning i Tanzania, två nya barnavårdscentraler byggdes upp och 700 barn fick hjälp mot


spetälskan1963

Två Willys Jeepar skänktes till Rädda barnens lepra bekämpning i Tanzania1962

Två Scanialastbilar skänktes till Rädda Barnen, dessa lastades med insamlade julklappar till flyktingbarn i Algeriet1961

Gåvan gick till Rädda Barnens arbete i flyktinglägret Sidi Yahia i Marocko
1960

Tolvskillingshjälpen startade 8 april 1960


Gunnar Wallmark ordförande, en Scania lastbil L55A skänktes till Rädda


Barnen som användes i flyktinglägret Sidi Yahia i Marocko, där hjälptes 600 flyktingbarn från AlgerietKontakt

Mail: info@tolvskillingshjalpen.se

Webmaster: Erika Nobrand Hambeck